Lehtikaali taimi - kpl

3,00 €

Lehtikaalin taimi on ekologisesti tuotettu. Sen viljelyssä on käytetty luomutaimimultaa sekä luonnonmukaisesti tuotettuja siemeniä. Taimi on kasvatettu Green City Farmin kasvihuoneessa Malmilla Perho Liiketalousoppilaitoksella. Taimen voi hakea 20.5. – 24.5.2024 Green City Farmilta Malmin kampukselta ma-pe klo 9 - 15 tai la 18.5 klo 10-15 taimimyyntipäivänä. Hausta voi myös sopia erikseen.

Hausta voit olla yhteydessä Anna Piekkalaan, anna.piekkala@perho.fi.

kuva: semenco.se

Bras­si­ca­ce­ae – hei­mo, Ris­ti­kuk­kais­kas­vit

Lehtikaali - Curly Kale

Leh­ti­kaa­li on lä­him­pä­nä alku­pe­räis­tä vil­li­kaa­lia eikä se muo­dos­ta ke­rää. Leh­ti­kaa­li on vä­ril­tään vih­reä tai tum­man vih­re­än pu­nai­nen. Leh­ti­kaa­lis­ta syö­dään usein vain eril­li­se­nä kas­va­vat leh­det.

Leh­ti­kaa­li on to­den­nä­köi­ses­ti kul­keu­tu­nut Suo­meen vii­kin­kien mu­ka­na Sak­sas­ta tai Eng­lan­nis­ta esi­his­to­ri­al­li­se­na ai­ka­na. Leh­ti­kaa­li kui­ten­kin jou­tui noin 1700-lu­vun jäl­keen Eu­roo­pas­sa uu­den ja sa­toi­sam­man la­jik­keen, val­ko­kaa­lin syr­jäyt­tä­mäk­si. Kui­ten­kin esi­mer­kik­si vuon­na 2013 leh­ti­kaa­lis­ta nou­si koti­maas­sam­me ¨hit­ti­kas­vis ja se on jat­ka­nut suo­si­on­sa kas­vat­ta­mis­ta.

Voi­mak­kaan ma­kui­nen jopa ma­kea (en­sim­mäis­ten pak­kas­ten jäl­keen ke­rät­ty) leh­ti­kaa­li on help­po ja moni­puo­li­nen ka­ve­ri keit­ti­ös­sä. Leh­det so­pi­vat uju­tet­ta­vak­si mel­kein mi­hin ta­han­sa pais­tok­seen, wok­kiin, pii­rak­kaan tai vaik­ka smoot­hi­een. Kaa­lis­ta voi teh­dä myös vaik­ka ra­pei­ta sip­se­jä. Yk­sin­ker­tai­sim­mil­laan nap­si­taan vain pois pui­nen leh­ti­ruo­ti, re­vi­tään kaa­li pa­la­sik­si, pu­ris­tel­laan kä­sin het­ki olii­vi­öl­jyn ja suo­lan kans­sa. Näin her­kul­li­nen sa­laat­ti­poh­ja on jo val­mis. Se si­säl­tää pal­jon C-vi­ta­mii­nia. Leh­ti­kaa­li on hyvä rau­dan, kal­siu­min ja pro­te­ii­nin läh­de kai­kil­le, mut­ta eri­tyi­ses­ti osa­na kas­vis­ruo­ka­va­li­o­ta.

Voi­mak­kaan ma­kui­nen jopa ma­kea (en­sim­mäis­ten pak­kas­ten jäl­keen ke­rät­ty) leh­ti­kaa­li on help­po ja moni­puo­li­nen ka­ve­ri keit­ti­ös­sä. Leh­det so­pi­vat uju­tet­ta­vak­si mel­kein mi­hin ta­han­sa pais­tok­seen, wok­kiin, pii­rak­kaan tai vaik­ka smoot­hi­een. Kaa­lis­ta voi teh­dä myös vaik­ka ra­pei­ta sip­se­jä. Yk­sin­ker­tai­sim­mil­laan nap­si­taan vain pois pui­nen leh­ti­ruo­ti, re­vi­tään kaa­li pa­la­sik­si, pu­ris­tel­laan kä­sin het­ki olii­vi­öl­jyn ja suo­lan kans­sa. Näin her­kul­li­nen sa­laat­ti­poh­ja on jo val­mis. Se si­säl­tää pal­jon C-vi­ta­mii­nia. Leh­ti­kaa­li on hyvä rau­dan, kal­siu­min ja pro­te­ii­nin läh­de kai­kil­le, mut­ta eri­tyi­ses­ti osa­na kas­vis­ruo­ka­va­li­o­ta.