Tietosuojaseloste, Perho Liiketalousopisto Oy:n asiakas- ja sidosryhmärekisteri


 1. Rekisterinpitäjä

Perho Liiketalousopisto Oy, Y-tunnus: 2734201-9
Perhonkatu 11
00100 Helsinki

 

 1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Pekka Selenius
Perho Liiketalousopisto
Perhonkatu 11
00100 Helsinki
09-3509210

 

 1. Rekisterin nimi

Perho Liiketalousopiston Oy:n asiakasrekisteri

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitoa sekä markkinointia ja arvontoja varten. Arvontatietoja säilytetään yksi vuosi arvonnan päättymisestä. Markkinointikirjeen lähettämiseen sekä asiakassuhteen hoitamiseen tarvittavia tietoja säilytetään niin kauan kunnes rekisteröity pyytää poistamaan tietonsa.

 1. Rekisterin tietosisältö

Keräämme asiakkaista tyypillisesti seuraavaa henkilötietoa: sähköpostiosoite, nimitiedot, postiosoite, puhelinnumero, henkilön edustama yritys sekä tehtävänimike yrityksessä.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakassuhteen syntymisen yhteydessä asiakkaalta itseltään saadut henkilötiedot.
 
 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
Asiakasrekisterin sähköpostiosoitteita siirretään ekirjeiden lähetystä varten.
 
 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Verkkokauppa-alustamme on Shopify Inc. Asiakkaistamme kerätyt tiedot tallentuvat Shopifyn tietojärjestelmään, tietokantoihin ja Shopify-verkkokauppa-alustan tallennustilaan. Tietosi on turvassa. Lisätietoja tästä löydät täältä (englanniksi): https://www.shopify.com/legal/privacy

 

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet


 a) Ei manuaalista aineistoa.

         b) Sähköinen aineisto

  Perho Liiketalousopisto Oy:n henkilötietojen käsittelyn tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein Perho Liiketalousopisto Oy:n tietoturvaperiaatteiden mukaisesti. Henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. Henkilötietoja käsittelevät vain Perho Liiketalousopisto Oy:n henkilötietojen käsittelyyn erikseen oikeuttamat henkilöt.

   

   

   

  1. Tarkastusoikeus

  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilötietolain 26–28 § mukaisesti rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä sähköisesti tai kirjallisesti ja osoittaa tietosuojavaltuutetulle. Henkilöllä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat, tallenteiden sisältämät tiedot henkilötietolaissa tarkemmin määritellyin oikeuksin ja rajoituksin. Tarkastuspyynnön voi osoittaa sähköpostitse: tietosuoja@perho.fi

  Tarkastuspyynnöstä voidaan periä kohtuullinen korvaus, mikäli edellisestä tarkastuksesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi, tai jos tarkastukseen liittyy suuri työmäärä.

   

  1. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

  Virheelliseksi havaitut tiedot korjaa, oikaisee, täydentää tai poistaa asiakasrekisterin pääkäyttäjä. Korjauspyynnön voi osoittaa sähköpostitse: tietosuoja@perho.fi

  1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

  Rekisteröidyllä on oikeus poistaa itseään koskevat tiedot, eli oikeus tulla unohdetuksi. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää siirtämään henkilötietonsa järjestelmästä toiseen.

  À la Carte-lista

  tarjolla keskiviikosta perjantaihin klo 16-22 ja lauantaisin klo 14-22. Tervetuloa!